SKIDANJE CRNE MAGIJE

Džini

Ima ih raznih vrsta. Ima ih letača, onih koji se…

Kletve i prokletstvo

Osim na našim područijima, Evrope, kletve su zastupljene u cijelom…

Urok

Prema nekim vijerovanjima za osobe koje imaju urokljive oči smatra…

Crna magija

Praktikovanje crne magije podrazumijeva da se kroz različite rituale uspostavi kontrola nad silama koje potom preuzimaju uticaj nad osobom nad kojom se vrši magija. U…
Pročitaj više

Sihiri

Urok