Skidanje crne magije

Skidanje crne magije

Crna magija

Praktikovanje crne magije podrazumijeva da se kroz različite rituale uspostavi kontrola nad silama koje potom preuzimaju uticaj nad osobom nad kojom se vrši magija. U crnomagijskim ritualima koriste se četiri elementa: voda, vatra, zemlja i vazduh. Neke od mogućih varijanti upotrebe ovih elemenata manifestuju se kroz korištenje određenih rekvizita a to najčešće uključuje vodu kojom …

Crna magija Read More »

Sihiri

Oni koji su osijetili na sebi učinak ove veoma jake sile kažu da joj je se veoma teško oduprijeti. Obuzima dušu i tijelo i dijeluje tako da šejtan obuzima cijelo biće i njime upravlja, nanoseći mu nezamisliva zla i nesreće koje su namijenjene od strane osobe koja je sihir postavila (sihirbaz).

Urok

Prema nekim vijerovanjima za osobe koje imaju urokljive oči smatra se da su ih majke kao djecu duže dojile ili su prekidale pa nastavljale dojenje. Pod uticaj uroka može da podpadne sve, ali uglavnom su to fine, lijepe i nama drage i napredne stvari. Na čestim ‘’udarima’’ uroka su djeca i žene koje su se …

Urok Read More »

Džini

Ima ih raznih vrsta. Ima ih letača, onih koji se zemljom kreću skakajući ogromnom brzinom i onih koji su u stanju u vodu zaroniti. Žive prosječno od 1000 do 4000 godina. Napadaju uglavnom noću a najjače izlaskom i zalaskom sunca. Džini letači su oni koji lete zrakom. Ova vrsta džina najčesće sluzi za urok, zavist …

Džini Read More »